Ledstråk underlättar för synskadade i samhället

Ute i det offentliga, så är det bra om det sitter ledatråk som visar vägen för de som är synskadade eller helt blinda. Det finns ledstråk taktila plattor som tack vare att de är upphöjda känns av via fötterna och leder vägen på så sätt.

Det finns även andra typer av ledstråk man kan känna av med händerna. Ledstråk sätts ofta upp på platser där det är nödvändigt att kunna känna sig fram med andra sinnen än synen. Synskadade eller helt blinda kan på så vis ta sig fram på egen hand utan assistans. De taktila ledstråken har olika former och kontraster som gör att man känner var man är.

Ledstråken visar vägen

Alla typer av ledstråk sitter uppe för att kunna visa vägen för de som inte kan se. Har man en synskada eller är helt blind är man tvungen att förlita sig på andra sinnen, som känseln som ett exempel. Om det sitter taktila plattor på backen eller andra ledstråk som man kan känna med händerna så kan de på så vis hitta rätt.

Det är inte ovanligt att se dessa på platser som sjukhus, bryggor, tågstationer, trapphus, trottoarer med mera. De kan med sina mönster och upphöjningar underlätta för personer som måste ta sig fram, men inte kan se på egen hand.

Om ni har behov av att skaffa sådana här ledstråk för att sätta upp, ute eller inne, så hittar ni ett stort utbud hos Taktil Profil. De kommer i en mängd olika former och material.