Tredjepartslogistik är här för att stanna

Tredjepartslogistik är en modern lösning som helt klart ligger i tiden. Flexibilitet är ofta ett nyckelord, detta i många branscher och den här typen av logistiklösning står för just detta. En tredje, oberoende aktör tar du hand om just lagerhantering. Dessa är då experter på just detta, vilket är en väldigt specifik kompetens som kan vara användbar. Kolla in ISY Informationssystem AB för mer information.

Logistik är viktigt inom många branscher, inte minst för företag som bedriver en stor del av sin verksamhet online. Om du har försäljning via nätet kan det ibland vara svårt att förutsäga Hur mycket behov av lagerlokal du kommer att ha under en viss period. Flexibilitet blir då fundamentalt för att kunna följa med i branschens ebb och flod på ett tillfredsställande sätt.

Tredjepartslogistik hjälper mindre företag växa

Tredjepartslogistik ger precis den dynamik som krävs. Man betalar aldrig för mer än det utrymme men just nu använder. Detta sparar pengar, vilket ger möjlighet att istället investera pengarna smartare. Dynamiska lösningar av den här typen ligger definitivt rätt i tiden och med de behov moderna företag har. Traditionella strukturer och arbetsmetoder har successivt bytts ut mot större krav på flexibilitet och dynamik, inte minst när det gäller arbetskraften och lagerutrymmet.

För säsongsbetonade branscher kan det vara direkt fundamentalt för att få verksamheten att gå runt. Det är katastrofalt att behöva ligga ute med pengar när man inte har någon inkomst eller aktiv verksamhet. Det gör det också mycket lättare att starta en mindre verksamhet som successivt kan expandera. Detta är i förutsättningar som gäller de flesta företag som startas. Det är omöjligt att veta hur det kommer att gå och hur stort behov man kommer att ha av lagerlokal, och 3pl siktar in sig på att lösa just detta.​​